Beynəlxalq əməkdaşlıq

"Azərbaycan Dəmir Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin üzv olduğu beynəlxalq təşkilatlar

MDB ölkələrinin Dəmir Yolu Nəqliyyatı Şurası (ЦСЖТ)

Yaranma ili: 1992
Qərargah: Moskva (Rusiya)
Rəsmi sayt: www.sovetgt.org
Üzvlərin sayı: 19
“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin üzv olduğu il: 1992

Dəmir Yolları Əməkdaşlıq Təşkilatı (OSJD)

Yaranma ili: 1956
Qərargah: Varşava (Polşa)
Rəsmi sayt: www.osjd.org
Üzvlərin sayı: 29
“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin qoşulduğu il: 1993

Dəmiryol Nəqliyyatı üzrə Beynəlxalq Komitə (CIT)

Yaranma ili: 1902
Qərargah: Bern (İsveçrə)
Rəsmi sayt: www.cit-rail.org
Üzvlərin sayı: 135
“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin üzv olduğu il: 2009

Beynəlxalq Dəmir Yolları İttifaqı (UIC)

Yaranma ili: 1922
Qərargah: Paris (Fransa)
Rəsmi sayt: www.uic.org
Üzvlərin sayı: 201
“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin üzv olduğu il: 1995

Avropa-Qafqaz-Asiya beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi (TRACECA)

Yaranma ili: 1993
Qərargah: Bakı (Azərbaycan)
Rəsmi sayt: www.traceca-org.org
Üzvlərin sayı: 13
“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin üzv olduğu il: 1998

Beynəlxalq Dəmiryol Daşımaları üzrə Hökumətlərarası Təşkilat (OTİF)

Yaranma ili: 1893
Qərargah: Bern (İsveçrə)
Rəsmi sayt: www.otif.org
Üzvlərin sayı: 51
“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin üzv olduğu il: 2015

“Trans-Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu” Beynəlxalq Assosiasiyası” Hüquqi Şəxslər Birliyi (TMTM)

Yaranma ili: 2017
Qərargah: Astana (Qazaxıstan)
Rəsmi sayt: www.middlecorridor.com 
Üzvlərin sayı: 8
“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin üzv olduğu il: 2017

Trans-Avrasiya Daşımaları üzrə Beynəlxalq Əlaqələndirmə Şurası (CCTT)

Yaranma ili: 1997
Qərargah: Moskva (Rusiya)
Rəsmi sayt: www.icctt.com
Üzvlərin sayı: 28
“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin üzv olduğu il: 2019