İdarə Heyəti

Süleymanov Əlirza Məmməd oğlu Süleymanov Əlirza Məmməd oğlu İdarə Heyətinin üzvü
Novruzov Zaman Müdəhət oğlu Novruzov Zaman Müdəhət oğlu İdarə Heyətinin üzvü
Valehov Hicran Qardaşxan oğlu Valehov Hicran Qardaşxan oğlu İdarə Heyətinin üzvü
Hüseynov İqbal Əli oğlu Hüseynov İqbal Əli oğlu İdarə Heyətinin üzvü
Aslanov Vüsal Yusif oğlu Aslanov Vüsal Yusif oğlu İdarə Heyətinin üzvü
Əliyev Mahir Nəriman oğlu Əliyev Mahir Nəriman oğlu İdarə Heyətinin üzvü