Təmir işləri

“Azərbaycan Dəmir Yollları” Cəmiyyətinin başlıca fəaliyyət sahələrindən biri dəmir yolu nəqliyyatının infrastrukturunun inkişaf etdirilməsindən və təkmilləşdirilməsindən ibarətdir.

Bura yol təsərrüfatının, elektrik təchizatı, işarəvermə və rabitə qurğularının texniki xidmətini, bərpasını, təmirini, istismarını həyata keçirən dəmir yolunun struktur bölmələrinin işinin təşkili aiddir.

Həmçinin dəmir yollarının bütün elementlərinin daim saz vəziyyətdə saxlanılması və onların təmiri, torpaq yatağının, üst quruluşun, süni qurğuların və yol tikililərinin, avtomatika və telemexanika vasitələrinin, işarəvermə, mərkəzləşdirmə və bloklaşdırma, elektrik təchizatı qurğularının təhlükəsiz və etibarlı işinin, müəssisələrin balansında olan yaşayış və xidməti-texniki binaların, meşə zolağının saxlanılması və təmirinin təşkili də əsas fəaliyyət istiqamətlərindəndir.

Bu məqsədlərə nail olmaq üçün dəmir yollarında mütəmadi olaraq təmir-tikinti işləri aparılır.

2016-2020-ci illərdə İnfrastruktur depatamenti üzrə görülmüş işlər haqqında:

Dəmir yolu infrastrukturunun əsas göstəriciləri (01.01.2021-ci ilə kimi)

2021-2023-cü ilin 8 ayı ərzində İnfrastruktur depatamenti üzrə görülmüş işlər haqqında:

01.01.2023-cü ilə kimi texniki göstəricilər: