Arxiv videolar

1981-ci il

1981-ci ildə ümummilli lider Heydər Əliyev Biləcəri dəmiryol qovşağına səfər edib.

Mənbə: “Sovet Azərbaycanı” kinojurnalı

1982-ci ilin mart ayı

Dəmir yolu muzeyinin qarşısında yerləşən Cəfər Cabbarlı heykəlinin açılışı 1982-ci il martın 23-də keçirilib.

Mənbə: “Sovet Azərbaycanı” kinojurnalı

1984-сü ilin aprel ayı

Biləcəri lokomotiv deposunda elektrovoz təmir edilir.

Mənbə: “Müqəddəs vətənpərvərlik borcu” sənədli filmi

1985-ci il

Film Anqoya dəmiryol stansiyasının tikintisində azərbaycan inşaatçılarının iştirakından bəhs edir.

Mənbə: “Ömürdən keçən yollar” filmi

1986-cı il

“Böyük İpək Yolunda” sənədli filmindən epizod. İndi qatarların sürətlə getdiyi yerdən bir zamanlar Böyük İpək Yolu keçirdi.

Mənbə: “Böyük İpək Yolunda” sənədli filmi

1987-ci il

Sərnişinlər qatarla Bakı dəmiryol vağzalına gəlir.

Mənbə: “Kəndlərin harayı” sənədli filmi

1988-ci il

Maşinist Adil Hüseynov konfransda iştirak etməyə hazırlaşır.

Mənbə: “Sovet Azərbaycanı” kinojurnalı

1989-cu il

Qoyun sürüləri yaylağa yük qatarları ilə aparılır.

Mənbə: “Tarazlıq” sənədli filmi